Oferujemy: Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, charakterystyka energetyczna, audyt energetyczny,uproszczony audyt, efekt ekologiczny, termomodernizacja, dofinansowanie z wfośigw, swiadectwo energetyczne Łódź i woj.łódzkie tel. 604209995

Certyfikat Energetyczny Konsultant 604-209-995
 
 

ZAKRES USŁUG

Zamów Certyfikat Konsultant 604-209-995

1. Świadectwa charakterystyki energetycznej
nazywane również certyfikatami energetycznymi, sporządzamy zgodnie z obowiązującą metodologią zatwierdzoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz przepisy prawa.

2. Projektowana charakterystyka energetyczna
jest opracowaniem sporządzonym wg metodologii świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

3. Audyt energetyczny
jest opracowaniem sporządzonym wg metodologii świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

4. Uproszczony Audyt energetyczny
jest wymagany przy ubieganiu się o dofinansowanie z WFOŚiGW przez osoby fizyczne na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, modernizację źródeł ciepłą oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

5. Efekt ekologiczny przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych
jest opracowaniem w którym na podstawie przyjętych założeń określonych w audycie energetycznym, następuje wyliczenie efektu ekologicznego, czyli zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska "przed" i "po" wykonanej termomodernizacji. Dokument jest podstawą do wypełnienia "Karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania".

6. Nadzory budowlane
Powołując się Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 42 pkt.1, "inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności" - oferujemy podjęcie współpracy z naszymi specjalistami na dogodnych warunkach, uzgodnionych indywidualnie w zależności od rodzaju i formy inwestycji.

7. Kosztorysowanie
Planowanie oraz realizacja inwestycji wymaga znajomości ponoszonych kosztów. Standardowy projekt architektoniczny nie zawiera szczegółowego kosztorysu. Dla ułatwienia organizacji procesu budowlanego od strony finansowej, szczególnie przy realizacji prac przez różne ekipy budowlane, kosztorys staje się nieocenionym narzędziem ułatwiającym kontrolę ponoszonych wydatków oraz istotnym punktem odniesienia przy wyborze i zakupie materiałów budowlanych oraz przy ustalaniu i negocjacji wynagrodzeń wykonawców. Oferujemy profesjonalne wykonanie szczegółowych kosztorysów w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany danego obiektu.

8. Inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych
Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędna jest dokumentacja techniczna. W przypadku braku projektu architektoniczno-budowlanego, oferujemy wykonanie inwentaryzacji budynku lub innych obiektów budowlanych w oparciu o pomiary z natury. Wynik inwentaryzacji zostaje opracowany w formie graficznej (rysunkowej) oraz zdjęciowej.

Inwentaryzacja jest niezbędna również do:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY