Oferujemy: Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, charakterystyka energetyczna, audyt energetyczny,uproszczony audyt, efekt ekologiczny, termomodernizacja, dofinansowanie z wfośigw, swiadectwo energetyczne Łódź i woj.łódzkie tel. 604209995

Certyfikat Energetyczny Konsultant 604-209-995
 
 

BUDYNKI WYŁĄCZONE Z OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zamów Certyfikat Konsultant 604-209-995

1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3) przemysłowe oraz gospodarcze nie wyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
4) mieszkalne, sezonowe, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
5) obiekty wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
6) budynki gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok).