Oferujemy: Certyfikat energetyczny, świadectwo energetyczne, charakterystyka energetyczna, audyt energetyczny,uproszczony audyt, efekt ekologiczny, termomodernizacja, dofinansowanie z wfośigw, swiadectwo energetyczne Łódź i woj.łódzkie tel. 604209995

Certyfikat Energetyczny Konsultant 604-209-995
 
 

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zamów Certyfikat Konsultant 604-209-995

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe jeżeli budynek lub lokal podlega:
a) zbyciu na podstawie umowy sprzedaży;
b) zbyciu na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
c) jest wynajmowany

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zapewnia:

Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba posiadająca uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wpisana do Centralnego Rejestru osób uprawnionych prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Świadectwo posiada numer nadany przez centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Google+